Header
Dnia 16 stycznia 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa orzeczenia zaostrzające warunki korzystania z różnych uprawnień w ramach swobody przepływu osób.
W sprawie C-423/12 Reyes TSUE potwierdził, iż do uznania dorosłego zstępnego obywatela UE, posiadającego obywatelstwo państwa trzeciego za „pozostającego na utrzymaniu” tego obywatela (jeden z warunków uprawniających do korzystania z prawa pobytu na podstawie Dyrektywy 2004/38/WE) jest wyłącznie wykazanie rzeczywistej zależności finansowej zstępnego od obywatela UE.
Natomiast w dwóch kolejnych sprawach o sygnaturach C-378/12 Onuekwere oraz C-400/12 M.G. orzekł, że okresy pobytu z zakładzie karnym w przyjmującym państwie członkowskim nie mają wpływu na czas potrzebny do uzyskania prawa stałego pobytu, który nabywany jest po 5 latach nieprzerwanego pobytu na terenie przyjmującego państwa członkowskiego UE, ani nie mogą być brane pod uwagę w celu szczególnej ochrony przed wydaleniem (10 lat nieprzerwanego pobytu). Dodatkowo, okresy odbywania kary pozbawienia wolności przerywają ciągłość okresów potrzebnych do uzyskania wskazanych korzyści.

W związku z opiniami europejskich polityków wzywających do ograniczenia praw związanych ze swobodą przemieszczania się obywateli UE, w szczególności wypowiedzią brytyjskiego premiera, Davida Camerona, Parlament Europejski przyjął 16 stycznia 2014 roku Rezolucję w sprawie respektowania podstawowego prawa do swobodnego przepływu UE (2013/2960(RSP)).

Koło Naukowe Prawa Europejskiego serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie, które będzie poświęcone tematyce Internetu oraz jego prawnego uregulowania.

Naszym gościem będzie dr Przemysław Polański – ukończył studia prawnicze na UAM w Poznaniu, studia informatyczne na Monash University w Australii oraz doktorat na the University of Melbourne w Australii. Autor ponad 70-ciu artykułów na temat prawa nowych technologii. Główny architekt systemu informacji prawnej Legalis Wydawnictwa C.H. Beck oraz adiunkt w katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się 22 stycznia 2014 roku o godz. 20:00 w Collegium Iuridicum II w sali nr 1.4.

 

Katedra Prawa Europejskiego WPiA Uniwersytet Warszawski
Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA Uniwersytet Warszawski
Instytut Spraw Publicznych
oraz
Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE
i Prawnicze Koło Naukowe Lege Artis
w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego

zapraszają na seminarium naukowe „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Czy warto uczestniczyć?”


Program:
• 17.00: rozpoczęcie
• Powitanie i wprowadzenie: prof. dr hab. Jan Barcz (ALK)
• Zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego: dr Anna Pudło (ALK)
• Znaczenie Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym UE: prof. UW. dr hab. Robert Grzeszczak (UW)
• Parlament Europejski w świadomości społecznej: dr Jacek Kucharczyk (ISP)
• Panel problemów i pytań: Przedstawiciele Kół Naukowych

Seminarium odbędzie się w dniu 15 stycznia 2014 r. (środa)
początek o godz. 17.00 w sali Muzeum Sądownictwa (A – 26)
Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59

Prosimy o potwierdzenie udziału:
annapudlo@kozminski.edu.pl

Uwaga: do zaproszenia dołączony jest raport Instytutu Spraw Publicznych – „Parlament Europejski. Społeczne zaufanie i (nie)wiedza”, Warszawa 2013

wesolych-swiat_duze-zdjecie_668m

Bardzo dziękujemy za liczne przybycie, prawie dwugodzinną dyskusję oraz zainteresowanie tematyką pracy w instytucjach unijnych! Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nakłoni Państwa do kolejnego uczestnictwa w projektach organizowanych przez Nasze Koło!

1481160_10202996999072617_238320904_n 1528013_10202996998072592_1474636974_n 1479843_10202996999032616_638597508_n 1470762_10202996998752609_4746074_n 1473971_10202996998472602_268263323_n 1458809_10202996997792585_1227930037_n

Marzysz o karierze w instytucjach unijnych ?

Chcesz wiedzieć więcej o procesie rekrutacji i stażach ?

Nasz gość – prosto z Brukseli – rozwieje Wasze wszystkie  wątpliwości i z chęcią odpowie na wszystkie nurtujące Was pytania


Przed nami kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Europejskiego, tym razem naszym gościem – już w najbliższą środę, będzie mec. Aleksandra Barańska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW a obecnie prawnik w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej.

1460287_10202696651246542_1901471866_n

Serdecznie Zapraszamy!

Środa 18 grudnia – godzina 20 – sala 1.2 CI II Lipowa 4

 Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Koźmińskiego oraz Kancelaria Głuchowski – Siemiątkowski – Zwara zaprasza na konferencję pt.:

Sport a Unia Europejska

 Konferencja  odbędzie się w dniu  11 grudnia 2013 r. (w środę) –  początek o godz. 10.45, w Sali Senatu (sala D-202);

Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59

 

  Program:      

10.45 Rozpoczęcie konferencji

  • Prof. dr hab. Jan Barcz - Prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski

     Część I    „Prawo UE a sport”: dyskusja panelowa

  • Wprowadzenie i moderacja:  prof. dr hab. Jan Barcz
  •  Prawo UE a sport w praktyce sądowej: mecenas  Agata Wantuch
  •  Ewolucja prawa Bosmana: mgr  Paweł  Burzec
  •  Sport a unijne reguły konkurencji: mgr  Piotr Semeniuk
  • Reguły unijne dotyczące bezpieczeństwa imprez sportowych:

dr Agnieszka Grzelak

  • Dyskusja

 13.00 Przerwa

 Część II Działania Unii Europejskiej na rzecz sportu

13.15 Rozpoczęcie

  • Unia Europejska a sport: kompetencje, polityka, działania praktyczne” -

Jan Truszczyński, dyrektor generalny ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży w  Komisji Europejskiej

  • „Jak Unia może pomóc polskiemu sportowi?”

(na przykładzie projektu Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczącego Akademii Młodych Orłów) - Bogdan Basałaj, zastępca Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Piłki Nożnej

 15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Potwierdzenie udziału: annapudlo@kozminski.edu.pl

         19 listopada 2013 r. Parlament Europejski przyjął ostatecznie projekt długoterminowego budżetu (wieloletnich ram finansowych, WRF) UE na lata 2014-2020. Jak zaznaczono, spełnione zostały wszystkie warunki wskazane w lipcowej rezolucji PE (np. zwiększenie elastyczności WRF, koncentracja środków na programy naukowo-badawcze i edukacyjne oraz Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zwiększenie środków na pomoc najbardziej potrzebującym, wreszcie „klauzulę rewizyjną” przewidującą obowiązkową weryfikację WRF w 2016 r., która zapewnia Parlamentowi i Komisji nowej kadencji możliwość wpływu na wieloletni budżet, bez której „instytucje te byłyby skazane na budżet ustalony podczas poprzedniej kadencji”. Mają również zostać podjęte inicjatywy w kierunku na dostosowania okresu trwania kolejnego wieloletniego budżetu (obecnie 7 lat) do pięcioletniego cyklu politycznego, w którym pracują instytucje UE) i tym samym, w opinii PE, przeszkody w akceptacji budżetu przestały istnieć. Za budżetem głosowało 537 europosłów, przy 126 głosach przeciw i 19 wstrzymujących się. Całkowity budżet na następne siedem lat wynosi 960 mld euro na pokrycie zobowiązań oraz 908 mld euro na płatności. Do wejścia w życie regulacje budżetowe wymagają jeszcze przyjęcia przez Radę, co nastąpi 2 grudnia br. podczas Rady ds. Konkurencyjności.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, na którym będziemy poruszać problem prawa europejskiego w praktyce prawnika.

Naszym gościem będzie dr Piotr Bogdanowicz – adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UW, praktyk w międzynarodowej korporacji Clifford Chance.

Spotkanie odbędzie się 12 listopada 2013 roku (wtorek) o godzinie 18:30 w sali 403 (Collegium Iuridicium I).

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/675318892485936/

Koło Naukowe Prawa Europejskiego

serdecznie zaprasza na najbliższe spotkanie pt.: „Unia Europejska a Stany Zjednoczone – wyzwania i problemy wzajemnej współpracy.”

Naszym gościem będzie dr Rafał Trzaskowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, wykładowca akademicki i członek delegacji amerykańskiej z Parlamentu Europejskiego. Nasz gość opowie o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi oraz przedstawi, jakie są wyzwania, przeszkody i plany w zakresie jej dalszego rozwoju.

Spotkanie odbędzie się 9 maja (czwartek) o godzinie 20 w Collegium Iuridicum II w sali 1.2.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/605158142841559/