Header

Zapraszamy na spotkanie z prof. Adamem Łazowskim: “Enigma bez tajemnic? Karta Praw Podstawowych 5 lat po wejściu w życie Traktatu z Lizbony”, które odbędzie się 23 lutego 2015 o godzinie 11:30 w Collegium Iuridicum II, sala 1.2

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej gromadzi w jednym tekście wszystkie prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze i socjalne obywateli europejskich oraz wszystkich osób mieszkających na terytorium Unii. Jest to zbiór fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich uchwalony i podpisany w dniu 7 grudnia 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei. Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 r. Karcie nadano wiążącą moc prawną, jaką mają TUE i TFUE. Głównym tematem spotkania będą więc zmiany dokonane po 2009 r. i ich wpływ na egzekwowanie praw podstawowych w Unii Europejskiej.

Prof. Adam Łazowski jest starszym wykładowcą w School of Law na University of Westminster w Londynie. W 2001 r. uzyskał tytuł doktora na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego . W ostatnich latach prowadził gościnne wykłady na uniwersytetach w Zagrzebiu, Tartu, Brukseli, Luksemburgu oraz w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze. W obszarze jego szczególnych zainteresowań naukowych znajdują się Prawo Unii Europejskiej, jak również Publiczne Prawo Międzynarodowe.

Serdecznie zapraszamy!

Słów kilka o TTIP

Listopad 26th, 2014 | Posted by admin in Spotkanie Koła - (0 Comments)

Czy Transatlantyckie Porozumienie w dziedzinie Handlu i Inwestycji jest dla Unii Europejskiej szansą czy też zagrożeniem? O tym porozmawiamy już w czwartek, 4 grudnia o godz.18.30 na spotkaniu Koła Naukowego Prawa Europejskiego. Naszym gościem będzie dr Katarzyna Michałowska, radca prawny w kancelarii SK&S Legal.

Pani Doktor przybliży nam zakres oraz istotę umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a USA. W sposób szczególny zostanie poruszona kwestia rozwiązywania sporów na linii inwestor – państwo (ISDS) stanowiącego najbardziej kontrowersyjny punkt TTIP.

Serdecznie zapraszamy!

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Lege Artis” oraz Koło Naukowe Prawa Europejskiego serdecznie zapraszają na spotkanie z dr Konradem Osajdą, adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW, które odbędzie się dnia 1 grudnia o godz. 18.30 w sali 216 w budynku dawnego BUW-u.

W trakcie spotkania zostaną nam przybliżone kwestie genezy prac nad europejskim prawem umów, kompetencji UE do prowadzenia tych prac oraz ich rezultatów. W czasie dyskusji spróbujemy odpowiedzieć również na pytanie o pożądany kształt europejskiego prawa umów w przyszłości.

O prelegencie: Dr Konrad Osajda ukończył z wyróżnieniem studia na WPiA UW oraz na Uniwersytecie w Ottawie (LL.M.). Aktualnie jest adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego na WPiA UW oraz członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Prowadził zajęcia (comparative contract law) jako visiting professor na Uniwersytecie Ottawskim (2013).
Jest członkiem wielu prestiżowych organizacji naukowych i stowarzyszeń: European Law Institute, Komitetu Nauk Prawnych PAN, Zespołu Problemowego ds. Prawa Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz Akademii Młodych Uczonych PAN.

Wykaz literatury pomocniczej znajduje się w podręczniku: A. Bierć, Zarys prawa prywatnego. Część ogólna, Warszawa 2012, s. 72-73 ( polecany jest także rozdział z tej książki s. 72-85).
Poniżej do pobrania w wersji pdf.

Zarys prawa prywatnego - fragment

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator i Koło Prawa Europejskiego serdecznie zapraszają na spotkanie z prof. UW dr hab. Robertem Grzeszczakiem, pracownikiem Katedry Prawa Europejskiego WPiA UW, które odbędzie się 20 listopada o godzinie 20:00 w sali 1.2 w Collegium Iuridicum II na Lipowej.

Profesor przedstawi swój pogląd na kontrowersyjny temat wyższości prawa europejskiego nad prawem konstytucyjnym.

 

W związku z rozpoczęciem roku akademickiego 2014/2015 pragniemy zaprosić wszystkich na pierwsze powakacyjne spotkanie Koła!

Tematem spotkania będzie „Polityka i prawo w zakresie ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej”, którego prelegentem będzie prof. dr hab. Maria Kenig – Witkowska.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 22 października o godz. 18:30 do sali 08 w Collegium Iuridicum IV (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47)!

Maria Kenig-Witkowska – profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym oraz International Law Association. Jest autorką wielu prac z dziedziny międzynarodowego i europejskiego prawa środowiska, m.in. monografii Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe i Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe oraz wyboru dokumentów Międzynarodowe prawo środowiska.
eko-eu-min

Wybraliśmy nowy Zarząd Koła!

Październik 7th, 2014 | Posted by admin in Spotkanie Koła - (0 Comments)

Od roku akademickiego 2014/2015 w skład Zarządu Koła Naukowego Prawa Europejskiego wchodzą:

Prezes Koła: Krystyna Fatyga
Wiceprezes: Jakub Zabraniak
Sekretarz: Anna Laszczkowska
Skarbnik: Anita Pałys

Serdecznie gratulujemy nowo wybranemu zarządowi i życzymy w przyszłym roku samych sukcesów .

Chcesz wiedzieć jak wygląda praca w jednej z największych kancelarii prawniczych w Polsce ? Zależy Ci na spotkaniach z praktykami ?
Przyjdź!
Już w najbliższy wtorek, zapraszamy Was na ostatnie w tym roku akademickim spotkanie naszego Koła Naukowego, poświęcone tematyce pracy prawnika specjalizującego się w tematyce europejskiej.
Naszym gościem będzie dr Rudolf Ostrihansky, partner zarządzający jednej z najlepszych polskich kancelarii prawnych – Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak.
Pan doktor opowie o tym na czym polega i jak wygląda jego praca w kancelarii, oraz jaką role odgrywa w tym prawo Unii Europejskiej.

Pan Doktor, wstępnie obiecał też przyjście z osobą odpowiedzialną za praktyki w kancelarii, więc dla wszystkich będzie to okazja dla dowiedzenia się więcej o rekrutacji do SKSu

Zapraszamy
Wtorek, godzina 20, Sala 1.2 CI II

Edit: Po spotkaniu, odbędzie się Zgromadzenie Zarządu oraz członków Koła, bardzo prosimy wszystkich o przyjście
Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA UW

Obywatelstwo na sprzedaż

Marzec 23rd, 2014 | Posted by admin in Spotkanie Koła - (0 Comments)

Obywatelstwo Unii Europejskiej w ostatnich miesiącach stało się bardzo atrakcyjne dla osób pochodzących z państw trzecich. Zgodnie z art. 20 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, obywatele Unii korzystają z praw i podlegają obowiązkom przewidzianych w Traktatach tj.: prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państwa Członkowskiego, prawo do swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państwa Członkowskiego, itd.

W związku z licznymi uprawnieniami, obywatelstwo Unii stało się od jakiegoś czasu przedmiotem międzynarodowego „obrotu handlowego”.

Pierwszym Państwem Członkowskim, który stosuje taką praktykę, jest Malta. W styczniu 2014 r. weszła w życie ustawa, mocą której osoby chcące nabyć obywatelstwo UE będą to mogły uczynić za 650 tyś. Euro w drodze zakupu obywatelstwa Malty. Co więcej, możliwość nabycia obywatelstwa Malty nie jest obwarowane dodatkowym warunkami, np. minimalnego okresu zamieszkania, czy realizacji określonych inwestycji i nie jest ograniczone czasowo, jak jest w innych Państwach Członkowskich Unii (np. w Wielkiej Brytanii, czy Hiszpanii). Dzięki sprzedaży obywatelstwa Malty, budżet wyspiarskiego Państwa ma wzrosnąć o 30 mln Euro rocznie.

Kolejnym Państwem „zbywającym” obywatelstwo Unii jest Bułgaria. Jak donosi „Daily Telegraph” cudzoziemiec spoza UE może kupić bułgarski paszport za 50, 150 lub 235 tysięcy funtów. Istnieją trzy sposoby na zakup obywatelstwa bułgarskiego.

Pierwszy polega na zdeponowaniu w bułgarskim banku 425 tys. funtów. Po sześciu miesiącach ubiegający się dostaje prawo stałego pobytu w Bułgarii, a po pięciu latach może wystąpić o obywatelstwo i wycofać pieniądze z konta. Koszt takiej usługi to 50 tys. funtów.

Drugi sposób polega na zaciągnięciu pożyczki w wysokości 450 tys. funtów przez ubiegającego się w bułgarskim banku i płaci z góry Arton Capital (pośrednik) 150 tys. funtów. Tak, jak w pierwszym przypadku, kwalifikuje się do nabycia obywatelstwa po pięciu latach.

            Z kolei trzeci sposób polega na tym, że zainteresowany płaci pośrednikowi 235 tys. Funtów i kwalifikuje się do nabycia obywatelstwa po dwóch latach.

Polska jest jednym z niewielu krajów, który nie handluje paszportami. Obywatel państwa trzeciego  wykonujący działalność biznesową w naszym kraju zawsze pozostanie cudzoziemcem, chyba że spełni wszelkie ustawowe warunki, niemające nic wspólnego z inwestycją.

Obywatele państw trzecich, tj. Rosji, czy Chin korzystają z takich ofert coraz częściej. Uzyskują dostęp do państw strefy Schengen, a więc niemal całej Europy. Unia Europejska nie wypracowała do tej pory żadnej wspólnej polityki dotyczącej naturalizacji.f414f9eedd75b9bf44831fb1c7e11680

Temat kariery w Dyplomacji oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych okazał się jak najbardziej trafny. W pierwszym spotkaniu Koła po przerwie międzysemestralnej uczestniczyło około 70 osób, aby wysłuchać naszego gościa, dr Aleksandry Mężykowskiej, wieloletniego praktyka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Istnieją dwie ścieżki do kariery w MSZ:

1)      Ukończenie studiów wyższych, odbycie aplikacji dyplomatyczno – konsularnej (na aplikację przyjętych zostaje kilkanaście kandydatów, wybranych w trybie konkursowym; w roku 2013 przyjętych zostało 15 osób), zdanie egzaminu dyplomatycznego,

2)      Ukończenie studiów wyższych, ukończenie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

Postępowanie konkursowe na aplikację dyplomatyczo – konsularna dzieli się na dwa etapy:

1)      Etap pisemny, sprawdzający podstawową wiedzę z przede wszystkim, prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego,

2)      Etap ustny – pytania dodatkowe z zakresu prawa międzynarodowego oraz aktualnych problemów na arenie międzynarodowej.

 Dr Aleksandra Mężykowska zachęca do uczestnictwa w konkursach typu Moot Court, w szczególności dot. Praw Człowieka oraz do odbywania praktyk w departamentach MSZ już w czasie studiów.

W drugiej części spotkania Pani Doktor opowiedziała, czym zajmuje się Departament ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka. Głównym zadaniem wyżej wskazanej komórki MSZ jest występowanie w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Postępowanie przed ETPCz ma charakter sporny.

Trochę statystyki:

  • Skargi do ETPCz można składać od około 20 lat,
  • Przeciwko Polsce zostało wydanych ponad tysiąc wyroków przez ETPCz,
  • Rocznie około 5 tysięcy skarg do ETPCz pochodzi z Polski, przy czym 90% odrzucana jest w I etapie postępowania (uznane za bezzasadne),
  • 3 miesiące – tyle wynosi termin uprawomocnienia się wyroku ETPCz od daty jego ogłoszenia,
  • Najpopularniejszymi przedmiotami skarg kierowanych (z Polski) do ETPCz są: ograniczenie wolności słowa, przewlekłość postępowań, warunki w więzieniach,
  • Najwyższe kary zasądzane są za naruszenie prawa do życia (art. 2 EKPCz).

Szczegółowych informacji zarówno nt. aplikacji dyplomatyczno – konsularnej, jak i postępowania przed ETPCz znajdziecie pod następującymi linkami:

1)      http://pid.gov.pl/pl/aplikacja-dyplomatyczno-konsularna

2)      http://www.msz.gov.pl/

3)      http://www.ksap.gov.pl

4)      http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/

5)      http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

6)     http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER

 

Dziękujemy za liczną obecność!!! Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!!!    

 

1921114_10203601569386497_248159518_o 1669941_10203601567626453_1190022510_o 

 

Koło Naukowe Prawa Europejskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na pierwsze spotkanie w semestrze letnim.

Już w najbliższy czwartek, 6 marca naszym gościem będzie dr Aleksandra Mężykowska – Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka a także Zastępca Pełnomocnika MSZ ds Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

W pierwszej cześći spotkania Pani Dyrektor opowie o pracy w MSZ, rekrutacji, ścieżkach kariery.
W drugiej – zamiemy się omówieniem roli MSZ i ETPCz w kształtowaniu polskiej legislacji

Po spotkaniu planowana integracja :)

6 marca – godzina 20! ZAPRASZAMY!
Sala 1.4, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4