Header

Koło Naukowe Prawa Europejskiego wraca po długich wakacjach i zaprasza Was wszystkich na pierwsze spotkanie w roku akademickim 2015/2016!

Pierwsze spotkanie będzie spotkaniem typowo organizacyjnym – planujemy przedstawić Wam plan działań na obecny rok akademicki, opowiedzieć o naszych inicjatywach, oczekujemy także na Wasze pomysły! Pozostajemy jak najbardziej otwarci na wszelkie propozycje.

Unia otacza nas w życiu codziennym czy tego chcemy czy nie, czy to w zakresie prawa gospodarczego, czy kwestii antymonopolowych, wreszcie chociażby ostatnie bardzo kontrowersyjne kwestie uchodźców lub imigrantów – nawet tej tematyce prawo unijne nie pozostaje obojętne.

Dotychczas Koło współpracowało między innymi z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, członkowie Koła byli przedstawicielami na wizytach studyjnych w Brukseli czy Strasbourgu, gośćmi Koła byli m.in obecny sekretarz stanu w MSZ Rafał Trzaskowski czy Aleksandra Barańska – radca prawny w Komisji Europejskiej w Brukseli.

Jeżeli tylko chcecie przeżyć niesamowitą przygodę, poznać nowych ludzi a przy tym świetnie się bawić rozwijając swoje zainteresowania, nie wahajcie się zbyt długo.
Widzimy się już w tą środę (21.10) o 20 w sali 2.4 CI II

Po spotkaniu planowana integracja !
Na spotkaniu będzie możliwość podpisania deklaracji członkowskich.

Zapraszamy na ostatnie już w tym semestrze spotkanie Koła Naukowego Prawa Europejskiego WPiA UW.
Zostanie na nim poruszona kwestia stosowania prawa Unii Europejskiej w kontekście pracy w organizacjach pozarządowych.
Naszym gościem będzie Pani Mecenas Agata Szafraniuk- prawnik w Programie Bioróżnorodności międzynarodowej organizacji ClientEarth skupiającej prawników zajmujących się prawem ochrony środowiska zarówno na etapie jego tworzenia, jak i przestrzegania.
Pani Mecenas odpowie również na pytania dotyczące ścieżek kariery zawodowej prawnika w organizacji pozarządowej.

Spotkanie odbędzie się 20 maja (środa) o godz. 20.00 w sali 2.4 Collegium Iuridicum II.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Bardzo serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Europejskiego, które odbędzie się dnia 13 maja o godz. 20.00 w sali 1.4 Collegium Iuridicum II.

Naszym gościem będzie Pani Doktor Karolina Borońska-Hryniewiecka, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, która przybliży nam kwestie zmian instytucjonalnych oraz wyzwań stojących przed Unią Europejską w związku z ostatnim kryzysem finansowym. Poruszony zostanie aktualny problem “Grexitu” i jego możliwe konsekwencje dla krajów strefy euro oraz Polski.

Dr Karolina Borońska-Hryniewiecka- w PISM zajmuje się reformą instytucjonalną Unii Europejskiej; teoretycznym i praktycznym wymiarem koncepcji dobrego rządzenia (good governance) w UE, a także lobbingiem i polityką grup interesu.
Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem Pani Doktor na temat sytuacji w Grecji po styczniowych wyborach parlamentarnych:https://blog.pism.pl/blog/?p=1&id_blog=39&lang_id=12&id_post=473

Serdecznie zapraszamy!

Koło Naukowe Prawa Europejskiego wspólnie z Interdyscyplinarnym Kołem Prawa Niemieckiego i Niemieckiej Kultury Prawne oraz Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego mają zaszczyt zaprosić na debatę  „Niemieckie uregulowania dotyczące płacy minimalnej w świetle prawa UE”, która odbędzie się 22 kwietnia (środa) o godzinie 18:30 w sali A3 Collegium Iuridicum II na ul. Lipowej 4.

Od 1 stycznia na terenie Niemiec zagranicznych przewoźników obowiązuje nowa płaca minimalna dla kierowców, która wynosi 8,50 € (ok. 35 zł) za godzinę. Wzbudziło to oburzenie polskich firm transportowych, które obawiają się utraty konkurencyjności. Do sprawy odniosła się Komisja Europejska, która wezwała Niemcy do złożenia wyjaśnień. Odpowiedź RFN jest obecnie analizowana przez KE. Przypadek niemieckich uregulowań dotyczących płacy minimalnej będzie stanowić asumpt do rozważań nad istotą swobód gospodarczych UE i ich przestrzegania przez państwa członkowskie.

Gośćmi debaty będą:

Prof. Jan Barcz – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor licznych publikacji i prac poświęconych prawu Unii Europejskiej, były dyplomata.

Prof. Artur Nowak-Far – wiceminister spraw zagranicznych, podsekretarz stanu do spraw prawnych i traktatowych.

Prof. Andrzej Wróbel – sędzia Trybunału Konstytucyjnego, autor komentarzy i prac z zakresu prawa Unii Europejskiej, redaktor naczelny periodyku prawniczego „Państwo i Prawo”.

Moderacja debaty: Dr hab. Anna Zawidzka-Łojek – Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na spotkanie z prof. Adamem Łazowskim: “Enigma bez tajemnic? Karta Praw Podstawowych 5 lat po wejściu w życie Traktatu z Lizbony”, które odbędzie się 23 lutego 2015 o godzinie 11:30 w Collegium Iuridicum II, sala 1.2

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej gromadzi w jednym tekście wszystkie prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze i socjalne obywateli europejskich oraz wszystkich osób mieszkających na terytorium Unii. Jest to zbiór fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich uchwalony i podpisany w dniu 7 grudnia 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei. Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 r. Karcie nadano wiążącą moc prawną, jaką mają TUE i TFUE. Głównym tematem spotkania będą więc zmiany dokonane po 2009 r. i ich wpływ na egzekwowanie praw podstawowych w Unii Europejskiej.

Prof. Adam Łazowski jest starszym wykładowcą w School of Law na University of Westminster w Londynie. W 2001 r. uzyskał tytuł doktora na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego . W ostatnich latach prowadził gościnne wykłady na uniwersytetach w Zagrzebiu, Tartu, Brukseli, Luksemburgu oraz w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze. W obszarze jego szczególnych zainteresowań naukowych znajdują się Prawo Unii Europejskiej, jak również Publiczne Prawo Międzynarodowe.

Serdecznie zapraszamy!

Słów kilka o TTIP

Listopad 26th, 2014 | Posted by admin in Spotkanie Koła - (0 Comments)

Czy Transatlantyckie Porozumienie w dziedzinie Handlu i Inwestycji jest dla Unii Europejskiej szansą czy też zagrożeniem? O tym porozmawiamy już w czwartek, 4 grudnia o godz.18.30 na spotkaniu Koła Naukowego Prawa Europejskiego. Naszym gościem będzie dr Katarzyna Michałowska, radca prawny w kancelarii SK&S Legal.

Pani Doktor przybliży nam zakres oraz istotę umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a USA. W sposób szczególny zostanie poruszona kwestia rozwiązywania sporów na linii inwestor – państwo (ISDS) stanowiącego najbardziej kontrowersyjny punkt TTIP.

Serdecznie zapraszamy!

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Lege Artis” oraz Koło Naukowe Prawa Europejskiego serdecznie zapraszają na spotkanie z dr Konradem Osajdą, adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW, które odbędzie się dnia 1 grudnia o godz. 18.30 w sali 216 w budynku dawnego BUW-u.

W trakcie spotkania zostaną nam przybliżone kwestie genezy prac nad europejskim prawem umów, kompetencji UE do prowadzenia tych prac oraz ich rezultatów. W czasie dyskusji spróbujemy odpowiedzieć również na pytanie o pożądany kształt europejskiego prawa umów w przyszłości.

O prelegencie: Dr Konrad Osajda ukończył z wyróżnieniem studia na WPiA UW oraz na Uniwersytecie w Ottawie (LL.M.). Aktualnie jest adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego na WPiA UW oraz członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Prowadził zajęcia (comparative contract law) jako visiting professor na Uniwersytecie Ottawskim (2013).
Jest członkiem wielu prestiżowych organizacji naukowych i stowarzyszeń: European Law Institute, Komitetu Nauk Prawnych PAN, Zespołu Problemowego ds. Prawa Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz Akademii Młodych Uczonych PAN.

Wykaz literatury pomocniczej znajduje się w podręczniku: A. Bierć, Zarys prawa prywatnego. Część ogólna, Warszawa 2012, s. 72-73 ( polecany jest także rozdział z tej książki s. 72-85).
Poniżej do pobrania w wersji pdf.

Zarys prawa prywatnego - fragment

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator i Koło Prawa Europejskiego serdecznie zapraszają na spotkanie z prof. UW dr hab. Robertem Grzeszczakiem, pracownikiem Katedry Prawa Europejskiego WPiA UW, które odbędzie się 20 listopada o godzinie 20:00 w sali 1.2 w Collegium Iuridicum II na Lipowej.

Profesor przedstawi swój pogląd na kontrowersyjny temat wyższości prawa europejskiego nad prawem konstytucyjnym.

 

W związku z rozpoczęciem roku akademickiego 2014/2015 pragniemy zaprosić wszystkich na pierwsze powakacyjne spotkanie Koła!

Tematem spotkania będzie „Polityka i prawo w zakresie ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej”, którego prelegentem będzie prof. dr hab. Maria Kenig – Witkowska.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 22 października o godz. 18:30 do sali 08 w Collegium Iuridicum IV (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47)!

Maria Kenig-Witkowska – profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym oraz International Law Association. Jest autorką wielu prac z dziedziny międzynarodowego i europejskiego prawa środowiska, m.in. monografii Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe i Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe oraz wyboru dokumentów Międzynarodowe prawo środowiska.
eko-eu-min

Wybraliśmy nowy Zarząd Koła!

Październik 7th, 2014 | Posted by admin in Spotkanie Koła - (0 Comments)

Od roku akademickiego 2014/2015 w skład Zarządu Koła Naukowego Prawa Europejskiego wchodzą:

Prezes Koła: Krystyna Fatyga
Wiceprezes: Jakub Zabraniak
Sekretarz: Anna Laszczkowska
Skarbnik: Anita Pałys

Serdecznie gratulujemy nowo wybranemu zarządowi i życzymy w przyszłym roku samych sukcesów .