Header

Opiekun

Opiekun naukowy:

dr hab. Anna Zawidanna_zawidzkazka-Łojek – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego, kierownik Katedry Prawa Europejskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka King’s College University of London (with Merit). Współtwórca (2005 r.) i pierwszy opiekun Koła Naukowego Prawa Europejskiego. Autorka i redaktorka publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz zastosowaniem zasady niedyskryminacji w prawie unijnym. Prowadzi wykłady, szkolenia i seminaria z prawa unijnego. Członek International Law Association oraz King’s College London Alumni. Jest miłośniczką turystyki górskiej, kolekcjonuje książki poświęcone historii taternictwa i alpinizmu. Najchętniej czyta, niekoniecznie o prawie Unii Europejskiej.