Header

Zarząd

Zarząd Koła Naukowego Prawa Europejskiego
w roku akademickim 
2017/2018

Hubert Taładaj
Prezes

O sobie: 

student II roku prawa, sześciokrotny laureat i dwukrotny finalista olimpiad przedmiotowych i tematycznych z zakresu wiedzy o społeczeństwie, m.in. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz olimpiad o tematyce unijnej. Sekretarz Komitetu Organizacyjnego olimpiad tematycznych COPTIOSH oraz członek Komitetu Okręgowego tychże olimpiad w Warszawie. Dziennikarz zajmujący się tematyką europejską, był praktykantem w portalu EURACTIV.pl. Interesuje się bieżącymi tematami politycznymi z kraju i ze świata oraz zagadnieniami prawnymi, przede wszystkim systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej, polskim prawem konstytucyjnym i prawem sportowym. Wielki pasjonat sportu, pomysłodawca i organizator Areopagu Sportowego – panelu dyskusyjnego o tematyce sportowej.

 ~

Weronika Borkowska
Członek Zarządu

O sobie:

studentka IV roku prawa i III roku studiów magisterskich w Instytucie Europeistyki. W roku akademickim 2013/2014 pogłębiając swoje zainteresowania w szeroko pojętym prawie europejskim podczas semestru nauki w Science-Po w Strasburgu, odbyła staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Radzie Europy. Tematami unijnymi zajmowała się w trakcie praktyk w Ministerstwie Zdrowia i w Kancelarii Prezydenta RP. Współorganizatorka Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i członek komisji oceniającej. W związku z Europejskim Rokiem Obywateli moderowała jedną z debat prowadzonych przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie i transmitowanych on-line do Brukseli na temat wyzwań stojących przed UE. Czas wolny najchętniej spędza nad książką lub dobrym filmem.

~

Maciej Furmanek
Członek Zarządu

O sobie:

student II roku prawa oraz I roku stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Wielokrotny laureat olimpiad przedmiotowych m.in. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Warszawa oraz aktywnie działa w ruchu naukowym. Interesuje się głównie historią, polityką oraz zagadnieniami ekonomicznymi.

~

Laura Lopes
Członek Zarządu

O sobie:

studentka V roku prawa, aktywny członek wielu uniwersyteckich kół naukowych, m.in. Koła Naukowego Prawa Europejskiego oraz Koła Naukowego Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego. Prawdziwa poliglotka, posługuje się aż sześcioma językami. Niezwykle wszechstronna – z jednej strony wielokrotna medalistka zawodów lekkoatletycznych, a także brała udział w licealnych olimpiadach biologicznych i polonistycznych. Interesuje się literaturą angielską, lubi zwierzęta i szermierkę rekreacyjną.

 

Zarząd 2016/2017

 • Jakub Kawecki – prezes
 • Tomasz Przybytniewski – wiceprezes
 • Olgierd Celiński – wiceprezes
 • Iga Bielejewska – sekretarz
 • Weronika Borkowska – skarbnik

Zarząd 2015/2016

 • Anna Laszczkowska – prezes
 • Łukasz Winny – wiceprezes
 • Julia Rychlińska – skarbnik

Zarząd 2014/2015

 • Krystyna Fatyga – prezes
 • Jakub Zabraniak – wiceprezes
 • Anna Laszczkowska – sekretarz
 • Jagoda Kuczyńska – skarbnik

Zarząd 2013/2014

 • Anna Laszczkowska – prezes
 • Anita Pałys – wiceprezes
 • Łukasz Winny – sekretarz
 • Monika Zaleska – skarbnik

Zarząd 2012/2013

 • Magdalena Brodawka – prezes
 • Monika Zaleska – wiceprezes
 • Michał Kulesza – sekretarz
 • Paulina Szymczak – skarbnik

Zarząd 2011/2012

 • Magdalena Brodawka – prezes
 • Barbara Siedlecka – wiceprezes
 • Monika Kowara – sekretarz
 • Zuzanna Soboń – skarbnik