Header

Konkurs: Problemy prawne Brexitu

Październik 10th, 2016 | Posted by admin in Spotkanie Koła - (0 Comments)

„Problemy prawne  Brexitu: implikacje dla Polski, Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej”

Zapraszamy wszystkich studentów WPiA UW, SGH oraz ALK do udziału w konkursie na najlepszą pracę na temat: „Problemy prawne  Brexitu: implikacje dla Polski, Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej” organizowanym przez Katedrę Prawa Europejskiego WPiA UW, Instytut Prawa SGH oraz Kolegium Prawa ALK. Termin składania prac upływa już 25 listopada 2016 r. Prace można zgłaszać na adres brexitkonkurs@gmail.com

Pamiętajcie: nadesłane prace muszą spełniać następujące warunki:

  • być napisane samodzielnie w języku polskim
  • przesłane w formie elektronicznej w formacie .odf, .doc, .docx lub .rtf
  • objętość pracy nie może przekraczać 27 000 znaków ze spacjami, interlinia 1,5, czcionka o rozmiarze 12.
  • objętość pracy nie może przekraczać 15 stron.
  • praca powinna spełniać wymogi publikacji naukowej i zawierać następujące elementy

(1) wprowadzenie – w którym są zaprezentowane główne motywy podjęcia danego tematu, określenie problematyki badawczej i postawienie tez/celów głównych;

(2) część główna – w której treść artykułu zostaje podzielona na części ze śródtytułami;

(3) podsumowanie – czyli przedstawienia głównych wniosków i konkluzji, ewentualne określenia kierunków dalszych badań;

(4) przypisy – odwołania do literatury naukowej

(5) bibliografia

(6) streszczenie artykułu – maksymalna objętość: 1 tys. znaków bez spacji, powinno zawierać syntetyczną prezentację obszaru podjętej analizy, główne problemy badawcze oraz wnioski autora Eseju.

Nie zapomnijcie ponadto zawrzeć w nagłówku podstawowych informacji:

  1. imię i nazwisko oraz numer albumu autora pracy,
  2. nazwę uczelni, której studentem jest autor,
  3. telefon oraz adres email

 

Szczegółowy regulamin konkursu: REGULAMIN BREXIT

Untitled-1