Header

Symulacja obrad Rady

Kwiecień 27th, 2016 | Posted by admin in Spotkanie Koła - (0 Comments)

W dniu 23 kwietnia odbyła się na naszym Wydziale symulacja obrad Rady z udziałem Uniwersytetu Łódzkiego.

Refugee crisis is over! No może nie w realnym świecie, ale w ramach naszej symulacji obrad Rady, która przyjęła mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim organizowanej wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Prawa Europejskiego UŁ już prawie tak! W końcu rozporządzenie nr 604/2013 zmieniliśmy stosownie do okoliczności. Sądzimy, że European Commission & Council of the European Union mogą się od nas jeszcze wiele nauczyć! Jednocześnie dziękujemy wszystkim za wykonaną pracę i gratulujemy przyjęcia najlepszego możliwego w tej sytuacji kompromisu opartego na zasadzie solidarności!

IMG_3029 IMG_3030 IMG_3028 IMG_3026 IMG_3025

 

Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE
w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego

zapraszają na seminarium:
„Unijna procedura ochrony praworządności w państwach członkowskich UE”

Program:
• Wprowadzenie: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek
Maciej Izdebski (student ALK) „Unijny mechanizm ochrony praworządności w państwach członkowskich: geneza, zasadnicze etapy i uwarunkowania prawne procedury z art. 7 TUE
Łukasz Winny (student UW) „Jak urzeczywistnić to co iluzoryczne – postulaty de lege ferenda w zakresie mechanizmu ochrony praworządności”
• Komentarz: dr Maciej Taborowski (WPiA UW) „Twarde skutki miękkiego zalecenia? – możliwy wpływ „Zalecenia w sprawie praworządności” Komisji Europejskiej na Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej”
• Podsumowanie: prof. dr hab. Jan Barcz 

Seminarium organizowane jest w ramach współpracy między seminariami magisterskimi prowadzonymi przez prof. Annę Zawidzką-Łojek i prof. Roberta Grzeszczaka na WPiA UW oraz prof. Jana Barcza w Kolegium Prawa ALK

Seminarium odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2016 r. (w środę) 
początek o godz. 16.45
Collegium Iuridicum II WPiA, sala A2 

Serdecznie zapraszamy!
Koło Naukowe Prawa Europejskiego

*Seminarium ma charakter wyłącznie naukowy!