Header

Zapraszamy na ostatnie już w tym semestrze spotkanie Koła Naukowego Prawa Europejskiego WPiA UW.
Zostanie na nim poruszona kwestia stosowania prawa Unii Europejskiej w kontekście pracy w organizacjach pozarządowych.
Naszym gościem będzie Pani Mecenas Agata Szafraniuk- prawnik w Programie Bioróżnorodności międzynarodowej organizacji ClientEarth skupiającej prawników zajmujących się prawem ochrony środowiska zarówno na etapie jego tworzenia, jak i przestrzegania.
Pani Mecenas odpowie również na pytania dotyczące ścieżek kariery zawodowej prawnika w organizacji pozarządowej.

Spotkanie odbędzie się 20 maja (środa) o godz. 20.00 w sali 2.4 Collegium Iuridicum II.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Bardzo serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Europejskiego, które odbędzie się dnia 13 maja o godz. 20.00 w sali 1.4 Collegium Iuridicum II.

Naszym gościem będzie Pani Doktor Karolina Borońska-Hryniewiecka, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, która przybliży nam kwestie zmian instytucjonalnych oraz wyzwań stojących przed Unią Europejską w związku z ostatnim kryzysem finansowym. Poruszony zostanie aktualny problem “Grexitu” i jego możliwe konsekwencje dla krajów strefy euro oraz Polski.

Dr Karolina Borońska-Hryniewiecka- w PISM zajmuje się reformą instytucjonalną Unii Europejskiej; teoretycznym i praktycznym wymiarem koncepcji dobrego rządzenia (good governance) w UE, a także lobbingiem i polityką grup interesu.
Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem Pani Doktor na temat sytuacji w Grecji po styczniowych wyborach parlamentarnych:https://blog.pism.pl/blog/?p=1&id_blog=39&lang_id=12&id_post=473

Serdecznie zapraszamy!