Header

Koło Naukowe Prawa Europejskiego wspólnie z Interdyscyplinarnym Kołem Prawa Niemieckiego i Niemieckiej Kultury Prawne oraz Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego mają zaszczyt zaprosić na debatę  „Niemieckie uregulowania dotyczące płacy minimalnej w świetle prawa UE”, która odbędzie się 22 kwietnia (środa) o godzinie 18:30 w sali A3 Collegium Iuridicum II na ul. Lipowej 4.

Od 1 stycznia na terenie Niemiec zagranicznych przewoźników obowiązuje nowa płaca minimalna dla kierowców, która wynosi 8,50 € (ok. 35 zł) za godzinę. Wzbudziło to oburzenie polskich firm transportowych, które obawiają się utraty konkurencyjności. Do sprawy odniosła się Komisja Europejska, która wezwała Niemcy do złożenia wyjaśnień. Odpowiedź RFN jest obecnie analizowana przez KE. Przypadek niemieckich uregulowań dotyczących płacy minimalnej będzie stanowić asumpt do rozważań nad istotą swobód gospodarczych UE i ich przestrzegania przez państwa członkowskie.

Gośćmi debaty będą:

Prof. Jan Barcz – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor licznych publikacji i prac poświęconych prawu Unii Europejskiej, były dyplomata.

Prof. Artur Nowak-Far – wiceminister spraw zagranicznych, podsekretarz stanu do spraw prawnych i traktatowych.

Prof. Andrzej Wróbel – sędzia Trybunału Konstytucyjnego, autor komentarzy i prac z zakresu prawa Unii Europejskiej, redaktor naczelny periodyku prawniczego „Państwo i Prawo”.

Moderacja debaty: Dr hab. Anna Zawidzka-Łojek – Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Serdecznie zapraszamy!