Header

Zapraszamy na spotkanie z prof. Adamem Łazowskim: “Enigma bez tajemnic? Karta Praw Podstawowych 5 lat po wejściu w życie Traktatu z Lizbony”, które odbędzie się 23 lutego 2015 o godzinie 11:30 w Collegium Iuridicum II, sala 1.2

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej gromadzi w jednym tekście wszystkie prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze i socjalne obywateli europejskich oraz wszystkich osób mieszkających na terytorium Unii. Jest to zbiór fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich uchwalony i podpisany w dniu 7 grudnia 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei. Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 r. Karcie nadano wiążącą moc prawną, jaką mają TUE i TFUE. Głównym tematem spotkania będą więc zmiany dokonane po 2009 r. i ich wpływ na egzekwowanie praw podstawowych w Unii Europejskiej.

Prof. Adam Łazowski jest starszym wykładowcą w School of Law na University of Westminster w Londynie. W 2001 r. uzyskał tytuł doktora na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego . W ostatnich latach prowadził gościnne wykłady na uniwersytetach w Zagrzebiu, Tartu, Brukseli, Luksemburgu oraz w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze. W obszarze jego szczególnych zainteresowań naukowych znajdują się Prawo Unii Europejskiej, jak również Publiczne Prawo Międzynarodowe.

Serdecznie zapraszamy!