Header

Słów kilka o TTIP

Listopad 26th, 2014 | Posted by admin in Spotkanie Koła - (0 Comments)

Czy Transatlantyckie Porozumienie w dziedzinie Handlu i Inwestycji jest dla Unii Europejskiej szansą czy też zagrożeniem? O tym porozmawiamy już w czwartek, 4 grudnia o godz.18.30 na spotkaniu Koła Naukowego Prawa Europejskiego. Naszym gościem będzie dr Katarzyna Michałowska, radca prawny w kancelarii SK&S Legal.

Pani Doktor przybliży nam zakres oraz istotę umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a USA. W sposób szczególny zostanie poruszona kwestia rozwiązywania sporów na linii inwestor – państwo (ISDS) stanowiącego najbardziej kontrowersyjny punkt TTIP.

Serdecznie zapraszamy!

Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Lege Artis” oraz Koło Naukowe Prawa Europejskiego serdecznie zapraszają na spotkanie z dr Konradem Osajdą, adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW, które odbędzie się dnia 1 grudnia o godz. 18.30 w sali 216 w budynku dawnego BUW-u.

W trakcie spotkania zostaną nam przybliżone kwestie genezy prac nad europejskim prawem umów, kompetencji UE do prowadzenia tych prac oraz ich rezultatów. W czasie dyskusji spróbujemy odpowiedzieć również na pytanie o pożądany kształt europejskiego prawa umów w przyszłości.

O prelegencie: Dr Konrad Osajda ukończył z wyróżnieniem studia na WPiA UW oraz na Uniwersytecie w Ottawie (LL.M.). Aktualnie jest adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego na WPiA UW oraz członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Prowadził zajęcia (comparative contract law) jako visiting professor na Uniwersytecie Ottawskim (2013).
Jest członkiem wielu prestiżowych organizacji naukowych i stowarzyszeń: European Law Institute, Komitetu Nauk Prawnych PAN, Zespołu Problemowego ds. Prawa Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz Akademii Młodych Uczonych PAN.

Wykaz literatury pomocniczej znajduje się w podręczniku: A. Bierć, Zarys prawa prywatnego. Część ogólna, Warszawa 2012, s. 72-73 ( polecany jest także rozdział z tej książki s. 72-85).
Poniżej do pobrania w wersji pdf.

Zarys prawa prywatnego - fragment

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator i Koło Prawa Europejskiego serdecznie zapraszają na spotkanie z prof. UW dr hab. Robertem Grzeszczakiem, pracownikiem Katedry Prawa Europejskiego WPiA UW, które odbędzie się 20 listopada o godzinie 20:00 w sali 1.2 w Collegium Iuridicum II na Lipowej.

Profesor przedstawi swój pogląd na kontrowersyjny temat wyższości prawa europejskiego nad prawem konstytucyjnym.