Header
Dnia 16 stycznia 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa orzeczenia zaostrzające warunki korzystania z różnych uprawnień w ramach swobody przepływu osób.
W sprawie C-423/12 Reyes TSUE potwierdził, iż do uznania dorosłego zstępnego obywatela UE, posiadającego obywatelstwo państwa trzeciego za „pozostającego na utrzymaniu” tego obywatela (jeden z warunków uprawniających do korzystania z prawa pobytu na podstawie Dyrektywy 2004/38/WE) jest wyłącznie wykazanie rzeczywistej zależności finansowej zstępnego od obywatela UE.
Natomiast w dwóch kolejnych sprawach o sygnaturach C-378/12 Onuekwere oraz C-400/12 M.G. orzekł, że okresy pobytu z zakładzie karnym w przyjmującym państwie członkowskim nie mają wpływu na czas potrzebny do uzyskania prawa stałego pobytu, który nabywany jest po 5 latach nieprzerwanego pobytu na terenie przyjmującego państwa członkowskiego UE, ani nie mogą być brane pod uwagę w celu szczególnej ochrony przed wydaleniem (10 lat nieprzerwanego pobytu). Dodatkowo, okresy odbywania kary pozbawienia wolności przerywają ciągłość okresów potrzebnych do uzyskania wskazanych korzyści.

W związku z opiniami europejskich polityków wzywających do ograniczenia praw związanych ze swobodą przemieszczania się obywateli UE, w szczególności wypowiedzią brytyjskiego premiera, Davida Camerona, Parlament Europejski przyjął 16 stycznia 2014 roku Rezolucję w sprawie respektowania podstawowego prawa do swobodnego przepływu UE (2013/2960(RSP)).

Koło Naukowe Prawa Europejskiego serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie, które będzie poświęcone tematyce Internetu oraz jego prawnego uregulowania.

Naszym gościem będzie dr Przemysław Polański – ukończył studia prawnicze na UAM w Poznaniu, studia informatyczne na Monash University w Australii oraz doktorat na the University of Melbourne w Australii. Autor ponad 70-ciu artykułów na temat prawa nowych technologii. Główny architekt systemu informacji prawnej Legalis Wydawnictwa C.H. Beck oraz adiunkt w katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się 22 stycznia 2014 roku o godz. 20:00 w Collegium Iuridicum II w sali nr 1.4.

 

Katedra Prawa Europejskiego WPiA Uniwersytet Warszawski
Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA Uniwersytet Warszawski
Instytut Spraw Publicznych
oraz
Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE
i Prawnicze Koło Naukowe Lege Artis
w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego

zapraszają na seminarium naukowe „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Czy warto uczestniczyć?”


Program:
• 17.00: rozpoczęcie
• Powitanie i wprowadzenie: prof. dr hab. Jan Barcz (ALK)
• Zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego: dr Anna Pudło (ALK)
• Znaczenie Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym UE: prof. UW. dr hab. Robert Grzeszczak (UW)
• Parlament Europejski w świadomości społecznej: dr Jacek Kucharczyk (ISP)
• Panel problemów i pytań: Przedstawiciele Kół Naukowych

Seminarium odbędzie się w dniu 15 stycznia 2014 r. (środa)
początek o godz. 17.00 w sali Muzeum Sądownictwa (A – 26)
Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59

Prosimy o potwierdzenie udziału:
annapudlo@kozminski.edu.pl

Uwaga: do zaproszenia dołączony jest raport Instytutu Spraw Publicznych – „Parlament Europejski. Społeczne zaufanie i (nie)wiedza”, Warszawa 2013