Header

         19 listopada 2013 r. Parlament Europejski przyjął ostatecznie projekt długoterminowego budżetu (wieloletnich ram finansowych, WRF) UE na lata 2014-2020. Jak zaznaczono, spełnione zostały wszystkie warunki wskazane w lipcowej rezolucji PE (np. zwiększenie elastyczności WRF, koncentracja środków na programy naukowo-badawcze i edukacyjne oraz Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zwiększenie środków na pomoc najbardziej potrzebującym, wreszcie „klauzulę rewizyjną” przewidującą obowiązkową weryfikację WRF w 2016 r., która zapewnia Parlamentowi i Komisji nowej kadencji możliwość wpływu na wieloletni budżet, bez której „instytucje te byłyby skazane na budżet ustalony podczas poprzedniej kadencji”. Mają również zostać podjęte inicjatywy w kierunku na dostosowania okresu trwania kolejnego wieloletniego budżetu (obecnie 7 lat) do pięcioletniego cyklu politycznego, w którym pracują instytucje UE) i tym samym, w opinii PE, przeszkody w akceptacji budżetu przestały istnieć. Za budżetem głosowało 537 europosłów, przy 126 głosach przeciw i 19 wstrzymujących się. Całkowity budżet na następne siedem lat wynosi 960 mld euro na pokrycie zobowiązań oraz 908 mld euro na płatności. Do wejścia w życie regulacje budżetowe wymagają jeszcze przyjęcia przez Radę, co nastąpi 2 grudnia br. podczas Rady ds. Konkurencyjności.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, na którym będziemy poruszać problem prawa europejskiego w praktyce prawnika.

Naszym gościem będzie dr Piotr Bogdanowicz – adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UW, praktyk w międzynarodowej korporacji Clifford Chance.

Spotkanie odbędzie się 12 listopada 2013 roku (wtorek) o godzinie 18:30 w sali 403 (Collegium Iuridicium I).

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/675318892485936/