Header

Koło Naukowe Prawa Europejskiego

 i Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator

zapraszają na dyskusję:

„Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej i sądy krajowe. Dialog czy konflikt?”

Spotkanie odbędzie się 17 stycznia (czwartek)

w sali 1.3 Collegium Iuridicum II (przy ul. Lipowej) o godzinie 20:00.

Gościem spotkania będzie dr Maciej Taborowski,

adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UW

Celem przygotowania się do dyskusji polecamy lekturę następujących pozycji:

Wyrok polskiego TK z 16 listopada 2011 r. (SK 45/09)
Orzeczenie czeskiego sądu konstytucyjnego z 31 stycznia 2012 r. (Pl. ÚS 5/12)
G. van der Schyff, „The constitutional relationship between the European
Union and its Member States: the role of national identity in article 4(2)
TEU”, European Law Review 5/2012, s. 563-583.
K. Wójtowicz, „Sądy konstytucyjne wobec prawa Unii Europejskiej”, Warszawa 2012, s. 118 i nast.
M. Taborowski, „Naruszenie prawa UE przez sądy krajowe”, Warszawa 2012.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/317683491666990/