Header

W dniu 7 czerwca 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Prawa Europejskiego. Podczas spotkania omówiona została działalność Koła w mijającym roku akademickim, a także został wybrany nowy Zarząd KNPE na rok akademicki 2017/2018 w następującym składzie:

 • Hubert Taładaj – Prezes
 • Weronika Borkowska – Członek Zarządu
 • Maciej Furmanek – Członek Zarządu
 • Laura Lopes – Członek Zarządu

Zarząd w odnowionym składzie podjął już pierwsze założenia działalności Koła na nowy rok. Nowi „sternicy” KNPE głęboko wierzą, że rok akademicki 2017/2018 będzie jeszcze aktywniejszym okresem w dotychczasowej historii Koła.

Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA UW zaprasza do wzięcia udziału w konkursie przeznaczonym dla studentów I i II roku studiów licencjackich i jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim organizowanym przez Katedrę Prawa Europejskiego WPiA UW, Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie WPiA UW i Koło Naukowe Prawa Europejskiego.

Uczestnicy konkursu proszeni są o napisanie pracy w formie publicystycznej na jednej z wybranych tematów:

 • Hierarchia czy multi-level governance? System polityczny Unii Europejskiej w obliczu wyzwań XXI wieku.
 • Największa z małych czy najmniejsza z dużych? Rola Polski w Unii Europejskiej.
 • Drugi Rzym czy Europa Ojczyzn? Przyszłość integracji europejskiej

Termin wysyłania prac upływa 8 grudnia 2016 r. Patronat nad konkursem objęli ponadto: EurActiv.pl, Fundacja Konrada Adenauera, Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Szczegółowe informacje znajdziecie w Regulamininie.

14732313_1373385526017882_431112071427746980609_n

Konkurs: Problemy prawne Brexitu

Październik 10th, 2016 | Posted by admin in Spotkanie Koła - (0 Comments)

„Problemy prawne  Brexitu: implikacje dla Polski, Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej”

Zapraszamy wszystkich studentów WPiA UW, SGH oraz ALK do udziału w konkursie na najlepszą pracę na temat: „Problemy prawne  Brexitu: implikacje dla Polski, Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej” organizowanym przez Katedrę Prawa Europejskiego WPiA UW, Instytut Prawa SGH oraz Kolegium Prawa ALK. Termin składania prac upływa już 25 listopada 2016 r. Prace można zgłaszać na adres brexitkonkurs@gmail.com

Pamiętajcie: nadesłane prace muszą spełniać następujące warunki:

 • być napisane samodzielnie w języku polskim
 • przesłane w formie elektronicznej w formacie .odf, .doc, .docx lub .rtf
 • objętość pracy nie może przekraczać 27 000 znaków ze spacjami, interlinia 1,5, czcionka o rozmiarze 12.
 • objętość pracy nie może przekraczać 15 stron.
 • praca powinna spełniać wymogi publikacji naukowej i zawierać następujące elementy

(1) wprowadzenie – w którym są zaprezentowane główne motywy podjęcia danego tematu, określenie problematyki badawczej i postawienie tez/celów głównych;

(2) część główna – w której treść artykułu zostaje podzielona na części ze śródtytułami;

(3) podsumowanie – czyli przedstawienia głównych wniosków i konkluzji, ewentualne określenia kierunków dalszych badań;

(4) przypisy – odwołania do literatury naukowej

(5) bibliografia

(6) streszczenie artykułu – maksymalna objętość: 1 tys. znaków bez spacji, powinno zawierać syntetyczną prezentację obszaru podjętej analizy, główne problemy badawcze oraz wnioski autora Eseju.

Nie zapomnijcie ponadto zawrzeć w nagłówku podstawowych informacji:

 1. imię i nazwisko oraz numer albumu autora pracy,
 2. nazwę uczelni, której studentem jest autor,
 3. telefon oraz adres email

 

Szczegółowy regulamin konkursu: REGULAMIN BREXIT

Untitled-1

Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA UW ma zaszczyt zaprosić na bardzo interesujące seminarium „Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Inwestycji i Handlu (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) Argumenty „za” i „przeciw”. Aspekty prawne”

Jeśli znajdziecie czas, wpadajcie śmiało. Głos zabierze niezawodny jak zawsze prof. dr hab. Jan Barcz z ALK, dr Magdalena Słok-Wódkowska z WPiA UW i dwóch studentów prawa!

19 maja 2016 r. (czwartek), początek o godz. 17.30 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 57/59 (sala A-26)

Organizatorzy: Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Więcej informacji http://www.kozminski.edu.pl/pl/aktualnosci/aktualnosc/na-seminarium-transatlantyckie-partnerstwo-w-dziedzinie-inwestycji-i-handlu-transatlantic-trade-and-investment-partnership-ttip-argumenty-za-i-przeciw-aspekty-prawne/ TTIP-explained-v31-e1436977075673

Koło Naukowe Prawa Europejskiego ma przyjemność zaprosić Was na wykład powtórkowy przed egzaminami z prawa Unii Europejskiej. Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia, które sprawiają studentom największą trudność w trakcie egzaminów. Jeżeli czas pozwoli, przewidujemy również możliwość zadawania pytań. Wykład poprowadzi dr hab. Anna Zawidzka-Łojek.

Powtórka odbędzie się w środę, 18 maja o godzinie 20.00. Miejsce spotkania to Collegium Iuridicum II (sala 1.2)

wielka_wtorka2

Nowy zarząd!

Maj 10th, 2016 | Posted by admin in Spotkanie Koła - (0 Comments)

W dniu 28 kwietnia 2016 r. odbyły się wybory nowego zarządu Koła Naukowego Prawa Europejskiego. W wyniku przeprowadzonego głosowania do zarządu kadencji 2016/2017 wybrani zostali: Jakub Kawecki (prezes), Olgierd Celiński (wiceprezes), Tomasz Przybytniewski (wiceprezes); Weronika Borkowska (skarbnik); Iga Bielejewska (sekretarz). Nowy zarząd dziękuję za poparcie i obiecuje wytrwałą, ciężką pracę na rzecz Koła!

Symulacja obrad Rady

Kwiecień 27th, 2016 | Posted by admin in Spotkanie Koła - (0 Comments)

W dniu 23 kwietnia odbyła się na naszym Wydziale symulacja obrad Rady z udziałem Uniwersytetu Łódzkiego.

Refugee crisis is over! No może nie w realnym świecie, ale w ramach naszej symulacji obrad Rady, która przyjęła mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim organizowanej wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Prawa Europejskiego UŁ już prawie tak! W końcu rozporządzenie nr 604/2013 zmieniliśmy stosownie do okoliczności. Sądzimy, że European Commission & Council of the European Union mogą się od nas jeszcze wiele nauczyć! Jednocześnie dziękujemy wszystkim za wykonaną pracę i gratulujemy przyjęcia najlepszego możliwego w tej sytuacji kompromisu opartego na zasadzie solidarności!

IMG_3029 IMG_3030 IMG_3028 IMG_3026 IMG_3025

 

Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE
w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego

zapraszają na seminarium:
„Unijna procedura ochrony praworządności w państwach członkowskich UE”

Program:
• Wprowadzenie: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek
Maciej Izdebski (student ALK) „Unijny mechanizm ochrony praworządności w państwach członkowskich: geneza, zasadnicze etapy i uwarunkowania prawne procedury z art. 7 TUE
Łukasz Winny (student UW) „Jak urzeczywistnić to co iluzoryczne – postulaty de lege ferenda w zakresie mechanizmu ochrony praworządności”
• Komentarz: dr Maciej Taborowski (WPiA UW) „Twarde skutki miękkiego zalecenia? – możliwy wpływ „Zalecenia w sprawie praworządności” Komisji Europejskiej na Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej”
• Podsumowanie: prof. dr hab. Jan Barcz 

Seminarium organizowane jest w ramach współpracy między seminariami magisterskimi prowadzonymi przez prof. Annę Zawidzką-Łojek i prof. Roberta Grzeszczaka na WPiA UW oraz prof. Jana Barcza w Kolegium Prawa ALK

Seminarium odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2016 r. (w środę) 
początek o godz. 16.45
Collegium Iuridicum II WPiA, sala A2 

Serdecznie zapraszamy!
Koło Naukowe Prawa Europejskiego

*Seminarium ma charakter wyłącznie naukowy!

Już w najbliższą środę – 24 lutego – o godzinie 20:00 zapraszamy Was na kolejne spotkanie naszego Koła Naukowego.
Na spotkaniu, które poprowadzi dr Paweł Marcisz omówiona zostanie bardzo skomplikowana problematyka stosowania przez polske sądy prawa UE.
Będzie to niewątpliwie świetna okazja do zapoznania się z tym jak prawo UE działa w praktyce.
Spotkanie odbędzie się w sali 1.2 CI II

Serdecznie zapraszamy!

PS Po spotkaniu planujemy integrację i spotkanie z osobami zainteresowanymi intensywniejszym działaniem w naszym Kole.

Drodzy członkowie i sympatycy naszego Koła,
Serdecznie zapraszamy Was na pierwsze w nowym semestrze spotkanie naszego Koła. Jest jednak pewna niespodzianka – nie odbędzie się ono na uczelni jak dotychczas, a w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Pracownicy Przedstawicielstwa zgodzili się poprowadzić spotkanie, podczas którego opowiedzą o tym czym się zajmuje i jak wygląda praca w Przedstawicielstwie KE. Będzie to też niewątpliwie świetna okazja do podpytania o możliwości staży w tej placówce.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek – 22 lutego o godzinie 15 w siedzibie Przedstawicielstwa przy ulicy Jasnej 14/16A.

Na spotkanie obowiązuje nas limit osób – dlatego pierwszeństwo będą mieli członkowie Koła. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniu proszeni są o wysłanie nam wiadomości przez stronę na Facebook’u lub mail: lukaszwinny@gmail.com

W przypadku osób spoza Koła decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia!