Header

banneros_1

Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA UW serdecznie zaprasza na trzecie spotkanie Koła w roku akademickim 2017/2018. Naszym Gościem będzie prof. Laurent Pech, dziekan Wydziału Prawa i Nauk Politycznych Middlesex University w Londynie. Prof. Pech przyjechał na zaproszenie Centrum Prawa Angielskiego WPiA UW (British Law Centre).

Prof. Pech wygłosi wykład na temat poszanowania zasady praworządności w Unii Europejskiej. Po prelekcji zachęcamy do udziału w dyskusji z naszym Gościem. Całość spotkania odbędzie się w języku angielskim.

Spotkanie merytoryczne KNPE odbędzie się 7 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 16:45 w Collegium Iuridicum II (sala 1.4).

Ponadto zapraszamy na dwa wykłady otwarte organizowane przez BLC: The Main Legal Implications of Brexit (6 listopada, godz. 18:30, sala A2 CI II) i Rule of Law Backsliding in the EU (7 listopada, godz. 18:30, sala A2 CI II).

[polski] prof. Laurent Pech – profesor prawa europejskiego, dziekan Wydziału Prawa i Nauk Politycznych oraz kierownik Katedry Prawa Europejskiego Publicznego im. Jeana Monneta Middlesex University w Londynie. Prof. Pech jest także profesorem wizytującym Uniwersytetu w Bordeaux i Uniwersytetu Aix-Marseille.

Prof. Pech specjalizuje się w prawie publicznym Unii Europejskiej i wykłada na tematy związane z prawem pierwotnym, prawem rynku wewnętrznego, regułami konkurencji oraz prawami podstawowymi w UE.

[English] Prof. Laurent Pech is Professor of European Law, Jean Monnet Chair of European Public Law (2014-17) and Head of the Law and Politics Department at Middlesex University London. Prof. Pech is also a Visiting Professor of Law at Bordeaux University and Aix-Marseille University.

Prof. Pech specialises in EU Public Law and has lectured in a variety of subjects including EU Constitutional Law, EU Internal Market Law, EU Competition Law and EU Fundamental Rights Law.

knpe_ev1

Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA UW serdecznie zaprasza na drugie spotkanie Koła (zarazem organizacyjne i rekrutacyjne) w roku akademickim 2017/2018. Naszym Gościem będzie mgr Magdalena Porzeżyńska, doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UW, w latach 2011-2013 Prezes KNPE.

Podczas spotkania organizacyjnego przedstawimy naszą działalność w minionym roku akademickim, a także zaprezentujemy plany działań KNPE w najbliższym czasie. Podczas spotkania nasz Gość przedstawi z perspektywy byłego Prezesa funkcjonowanie koła naukowego w tak ważnej dziedzinie nauk prawnych, jaką jest prawo Unii Europejskiej, a także określi wpływ zaangażowania w studencki ruch naukowy na przyszłą karierę zawodową.

Podczas spotkania zachęcamy do zadawania pytań dotyczących funkcjonowania Koła i poszczególnych planów naszej działalności, a po jego zakończeniu będzie możliwość złożenia deklaracji członkowskich jako warunek przystąpienia do KNPE oraz osobistej rozmowy z władzami Koła.

Spotkanie organizacyjne i rekrutacyjne KNPE odbędzie się 25 października 2017 r. (środa) o godz. 20:00 w Collegium Iuridicum II (sala 2.4).

mgr Magdalena Porzeżyńska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude), doktorantka i sekretarz w Katedrze Prawa Europejskiego w Instytucie Prawa Międzynarodowego. Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, associate w warszawskim biurze kancelarii Dentons, członek zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych. Autorka publikacji naukowych i prelegentka na międzynarodowych i krajowych konferencjach z zakresu prawa środowiska, prawa energetycznego i prawa pomocy publicznej UE.

knpe_ev2b

Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA UW
serdecznie zaprasza na
inauguracyjne spotkanie merytoryczne Koła w roku akademickim 2017/2018,
pt. Dialog Obywatelski o przyszłości Europy.
Naszym Gościem będzie
dr Marek Prawda
Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, w latach 2012-2016 stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej.

Dr Prawda wygłosi prelekcję o przyszłości Europy, opierając swoje rozważania o wygłoszone 13 września br. przez przewodniczącego KE Jean-Claude’a Junckera orędzie o stanie Unii, opublikowaną przez Komisję białą księgę z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich, a także o ostatnie kluczowe wydarzenia polityczne i społeczne. Nasz Gość skoncentruje swoją uwagę również na kwestię integracji europejskiej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także w Polsce.

Po prelekcji zachęcamy do udziału w dyskusji z naszym Gościem, podczas której będzie można zadawać pytania o praktykę funkcjonowania w instytucjach Unii Europejskiej, a także o kwestie poruszone w wykładzie.

Spotkanie inauguracyjne KNPE odbędzie się 12 października 2017 r. (czwartek) o godz. 18:30 w Pałacu Kazimierzowskim (sala nr 7 im. J. Brudzińskiego). Bieżące informacje dotyczące spotkanie KNPE na oficjalnym wydarzeniu na Facebooku.

Dr Marek Prawda objął stanowisko Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 1 kwietnia 2016 r. W latach 2012-2016, pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Wcześniej był ambasadorem RP w Szwecji i Niemczech. W latach 80. działał w „Solidarności”. Współpracował z Polską Akademią Nauk, gdzie w 1984 r. obronił pracę doktorską w zakresie socjologii pracy. W pracy naukowej skupiał się na tematyce stosunków polsko-niemieckich i integracji europejskiej. Odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi RFN, Orderem Zasługi Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Medalem Cordi Poloniae przyznanym przez Konwent Organizacji Polskich w RFN.

W dniu 7 czerwca 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Prawa Europejskiego. Podczas spotkania omówiona została działalność Koła w mijającym roku akademickim, a także został wybrany nowy Zarząd KNPE na rok akademicki 2017/2018 w następującym składzie:

 • Hubert Taładaj – Prezes
 • Weronika Borkowska – Członek Zarządu
 • Maciej Furmanek – Członek Zarządu
 • Laura Lopes – Członek Zarządu

Zarząd w odnowionym składzie podjął już pierwsze założenia działalności Koła na nowy rok. Nowi „sternicy” KNPE głęboko wierzą, że rok akademicki 2017/2018 będzie jeszcze aktywniejszym okresem w dotychczasowej historii Koła.

Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA UW zaprasza do wzięcia udziału w konkursie przeznaczonym dla studentów I i II roku studiów licencjackich i jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim organizowanym przez Katedrę Prawa Europejskiego WPiA UW, Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie WPiA UW i Koło Naukowe Prawa Europejskiego.

Uczestnicy konkursu proszeni są o napisanie pracy w formie publicystycznej na jednej z wybranych tematów:

 • Hierarchia czy multi-level governance? System polityczny Unii Europejskiej w obliczu wyzwań XXI wieku.
 • Największa z małych czy najmniejsza z dużych? Rola Polski w Unii Europejskiej.
 • Drugi Rzym czy Europa Ojczyzn? Przyszłość integracji europejskiej

Termin wysyłania prac upływa 8 grudnia 2016 r. Patronat nad konkursem objęli ponadto: EurActiv.pl, Fundacja Konrada Adenauera, Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Szczegółowe informacje znajdziecie w Regulamininie.

14732313_1373385526017882_431112071427746980609_n

Konkurs: Problemy prawne Brexitu

Październik 10th, 2016 | Posted by admin in Spotkanie Koła - (0 Comments)

„Problemy prawne  Brexitu: implikacje dla Polski, Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej”

Zapraszamy wszystkich studentów WPiA UW, SGH oraz ALK do udziału w konkursie na najlepszą pracę na temat: „Problemy prawne  Brexitu: implikacje dla Polski, Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej” organizowanym przez Katedrę Prawa Europejskiego WPiA UW, Instytut Prawa SGH oraz Kolegium Prawa ALK. Termin składania prac upływa już 25 listopada 2016 r. Prace można zgłaszać na adres brexitkonkurs@gmail.com

Pamiętajcie: nadesłane prace muszą spełniać następujące warunki:

 • być napisane samodzielnie w języku polskim
 • przesłane w formie elektronicznej w formacie .odf, .doc, .docx lub .rtf
 • objętość pracy nie może przekraczać 27 000 znaków ze spacjami, interlinia 1,5, czcionka o rozmiarze 12.
 • objętość pracy nie może przekraczać 15 stron.
 • praca powinna spełniać wymogi publikacji naukowej i zawierać następujące elementy

(1) wprowadzenie – w którym są zaprezentowane główne motywy podjęcia danego tematu, określenie problematyki badawczej i postawienie tez/celów głównych;

(2) część główna – w której treść artykułu zostaje podzielona na części ze śródtytułami;

(3) podsumowanie – czyli przedstawienia głównych wniosków i konkluzji, ewentualne określenia kierunków dalszych badań;

(4) przypisy – odwołania do literatury naukowej

(5) bibliografia

(6) streszczenie artykułu – maksymalna objętość: 1 tys. znaków bez spacji, powinno zawierać syntetyczną prezentację obszaru podjętej analizy, główne problemy badawcze oraz wnioski autora Eseju.

Nie zapomnijcie ponadto zawrzeć w nagłówku podstawowych informacji:

 1. imię i nazwisko oraz numer albumu autora pracy,
 2. nazwę uczelni, której studentem jest autor,
 3. telefon oraz adres email

 

Szczegółowy regulamin konkursu: REGULAMIN BREXIT

Untitled-1

Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA UW ma zaszczyt zaprosić na bardzo interesujące seminarium „Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Inwestycji i Handlu (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) Argumenty „za” i „przeciw”. Aspekty prawne”

Jeśli znajdziecie czas, wpadajcie śmiało. Głos zabierze niezawodny jak zawsze prof. dr hab. Jan Barcz z ALK, dr Magdalena Słok-Wódkowska z WPiA UW i dwóch studentów prawa!

19 maja 2016 r. (czwartek), początek o godz. 17.30 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 57/59 (sala A-26)

Organizatorzy: Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Więcej informacji http://www.kozminski.edu.pl/pl/aktualnosci/aktualnosc/na-seminarium-transatlantyckie-partnerstwo-w-dziedzinie-inwestycji-i-handlu-transatlantic-trade-and-investment-partnership-ttip-argumenty-za-i-przeciw-aspekty-prawne/ TTIP-explained-v31-e1436977075673

Koło Naukowe Prawa Europejskiego ma przyjemność zaprosić Was na wykład powtórkowy przed egzaminami z prawa Unii Europejskiej. Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia, które sprawiają studentom największą trudność w trakcie egzaminów. Jeżeli czas pozwoli, przewidujemy również możliwość zadawania pytań. Wykład poprowadzi dr hab. Anna Zawidzka-Łojek.

Powtórka odbędzie się w środę, 18 maja o godzinie 20.00. Miejsce spotkania to Collegium Iuridicum II (sala 1.2)

wielka_wtorka2

Nowy zarząd!

Maj 10th, 2016 | Posted by admin in Spotkanie Koła - (0 Comments)

W dniu 28 kwietnia 2016 r. odbyły się wybory nowego zarządu Koła Naukowego Prawa Europejskiego. W wyniku przeprowadzonego głosowania do zarządu kadencji 2016/2017 wybrani zostali: Jakub Kawecki (prezes), Olgierd Celiński (wiceprezes), Tomasz Przybytniewski (wiceprezes); Weronika Borkowska (skarbnik); Iga Bielejewska (sekretarz). Nowy zarząd dziękuję za poparcie i obiecuje wytrwałą, ciężką pracę na rzecz Koła!

Symulacja obrad Rady

Kwiecień 27th, 2016 | Posted by admin in Spotkanie Koła - (0 Comments)

W dniu 23 kwietnia odbyła się na naszym Wydziale symulacja obrad Rady z udziałem Uniwersytetu Łódzkiego.

Refugee crisis is over! No może nie w realnym świecie, ale w ramach naszej symulacji obrad Rady, która przyjęła mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim organizowanej wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Prawa Europejskiego UŁ już prawie tak! W końcu rozporządzenie nr 604/2013 zmieniliśmy stosownie do okoliczności. Sądzimy, że European Commission & Council of the European Union mogą się od nas jeszcze wiele nauczyć! Jednocześnie dziękujemy wszystkim za wykonaną pracę i gratulujemy przyjęcia najlepszego możliwego w tej sytuacji kompromisu opartego na zasadzie solidarności!

IMG_3029 IMG_3030 IMG_3028 IMG_3026 IMG_3025